Diễn đàn tổng hợp về Forumotion

DÀNH CHO KHÁCH
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để tham gia diễn đàn

[Đóng góp] Zzconfirm - Confirmation bubble - Tạo bong bong xác nhận khi click

Share
  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này
Dang123
avatar
Posts : 16
Points : 2147483647
Thanked : 36

 on Tue Jun 14, 2016 6:37 pm

jQ pluginzzConfirm Ver 0.1
Tác giảZzbaivong


Chức năngzzConfirm giúp bạn tạo một bong bóng xác nhận khi click vào một đối tượng.


Giao diện zzConfirm

Cài đặt: Xem thông tin và cập nhật mới nhất tại: https://github.com/baivong/zzConfirm


Code:
<!-- Thư viện jQuery 1.7.2+ -->
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery plugin zzConfirm -->
<link rel="stylesheet" href="./jquery.zzconfirm.min.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="./jquery.zzconfirm.min.js"></script>Cách dùng:


Code:
$(selector).zzConfirm({
   param: value
});THAM SỐPHÂN LOẠIMẶC ĐỊNHGHI CHÚ
contenthtmlString"Bạn chắc chứ?"Nội dung câu hỏi, lời nhắc, ghi chú... 
Ví dụ: "Are you sure?"
langArray["Có", "Không"]Mảng chứa nội dung cho 2 nút lựa chọn, có thể dùng htmlString.
Ví dụ: ["Ok", "Cancel"]
widthString"auto"Thiết lập chiều rộng mặc định cho bong bóng.
Ví dụ: "150px"
dirString"top"Vị trí hiển thị của bong bóng so với đối tượng.
Có 4 lựa chọn: "top", "bottom", "left", "right"
toggleBooleanfalseẨn/Hiện bong bóng khi click trở lại đối tượng.
Có 2 lựa chọn: true, false
clickOutBooleanfalseẨn bong bóng khi click ra vùng ngoài bong bóng và đối tượng.
Có 2 lựa chọn: true, false
okFunctionfunction(ele, bubble) {}Hàm chạy khi xác nhận Có (Ok).
Ví dụ: function(ele, bubble) {alert("Ok");}
cancelFunctionfunction(ele, bubble) {}Hàm chạy khi xác nhận Không (Cancel).
Ví dụ: function(ele, bubble) {alert("Cancel");}
Chú ý: Trong 2 hàm ok và cancel

  • ele là đối tượng vừa click. 
  • bubble là bong bóng xác nhận hiện tại.

DemoClick vào các liên kết dưới đây


Ứng dụng trong forumotion

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet:

Code:
/* jQuery plugin zzConfirm v0.2 by zzbaivong (http://devs.forumvi.com) */
#zzConfirm_wrap{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border:1px solid #DDD;min-width:140px;position:absolute;text-align:center;z-index:100;padding:7px 13px}
#zzConfirm_content{border-bottom:1px solid #DDD;color:#444;margin-bottom:7px;padding-bottom:5px}
#zzConfirm_btn > div{background:none repeat scroll 0 0 #004FBC;color:#FFF;display:inline-block;margin-left:10%;width:45%;padding:3px 0}
#zzConfirm_btn > div:last-child{background:none repeat scroll 0 0 #FF3D3D}
#zzConfirm_btn > div:first-child{margin-left:0}
#zzConfirm_btn > div:hover{background:none repeat scroll 0 0 #333;cursor:pointer}
#zzConfirm_wrap:before,#zzConfirm_wrap:after{position:absolute;display:block;width:0;height:0;content:"";border-color:transparent;border-style:solid}
#zzConfirm_wrap:before{border-width:11px}
#zzConfirm_wrap:after{border-width:10px}
#zzConfirm_wrap.top:before{bottom:-11px;left:50%;margin-left:-11px;border-top-color:#ccc;border-bottom-width:0}
#zzConfirm_wrap.top:after{bottom:-10px;left:50%;margin-left:-10px;border-top-color:#fff;border-bottom-width:0}
#zzConfirm_wrap.right:before{top:50%;left:-11px;margin-top:-11px;border-right-color:#ccc;border-left-width:0}
#zzConfirm_wrap.right:after{top:50%;margin-top:-10px;left:-10px;border-right-color:#fff;border-left-width:0}
#zzConfirm_wrap.bottom:before{top:-11px;left:50%;margin-left:-11px;border-bottom-color:#ccc;border-top-width:0}
#zzConfirm_wrap.bottom:after{top:-10px;left:50%;margin-left:-10px;border-bottom-color:#fff;border-top-width:0}
#zzConfirm_wrap.left:before{top:50%;right:-11px;margin-top:-11px;border-left-color:#ccc;border-right-width:0}
#zzConfirm_wrap.left:after{top:50%;right:-10px;margin-top:-10px;border-left-color:#fff;border-right-width:0}
BLACK STYLE BY KIRIGAYAKAZUTO:

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
Title: jQuery Plugin zzConfirm v0.1
Placement: In all the pages
Javascript Code * : 

Code:
/*!
 * jQuery Plugin zzConfirm v0.2
 *
 * by zzbaivong
 * http://devs.forumvi.com/
 */
(function (a) {
   var h = [];
   jQuery.fn.zzConfirm = function (b) {
      var d = jQuery.extend({
            content: "Bạn chắc chứ?",
            lang: ["Có", "Không"],
            width: "auto",
            dir: "top",
            toggle: !1,
            clickOut: !1,
            ok: function (a, d) {},
            cancel: function (a, d) {}
         }, b),
         e, c, r = function (a, c) {
            var e = a.outerWidth(),
               q = a.outerHeight(),
               m = a.offset().top,
               b = a.offset().left,
               f = c.outerWidth(),
               g = c.outerHeight(),
               n = m + (q - g) / 2,
               p = b + (e - f) / 2,
               h = d.dir;
            switch (h) {
            case "top":
               n = m - g - 10;
               break;
            case "bottom":
               n = m + q + 10;
               break;
            case "left":
               p = b - f - 10;
               break;
            case "right":
               p = b + e + 10
            }
            c.attr("class", h).show().animate({
               left: p,
               top: n,
               opacity: 1
            })
         };
      b = a(this);
      var f = b.selector,
         g;
      h.push(f);
      return b.on("click", function (b) {
         b.preventDefault();
         e = a(this);
         var k = function (c) {
            var b = a("#zzConfirm_wrap");
            c && (b = a('#zzConfirm_wrap[data-selector="' + c + '"]'));
            e.removeClass("zzConfirm_active");
            b.hide().css({
               left: g,
               top: "-100px",
               opacity: 0
            })
         };
         a(".zzConfirm_active").not(e).removeClass("zzConfirm_active");
         if ((b = e.hasClass("zzConfirm_active")) && d.toggle) k();
         else if (!b) {
            e.addClass("zzConfirm_active");
            a("#zzConfirm_wrap").length ? c = a("#zzConfirm_wrap") : (a("body").append('<div id="zzConfirm_wrap" style="width:' + d.width + ';left:50%;top:-100px;display:none"><div id="zzConfirm_content"></div><div id="zzConfirm_btn"><div id="zzConfirm_yes"></div><div id="zzConfirm_cancel"></div></div></div>'), c = a("#zzConfirm_wrap"), g = (a(window).width() - c.outerWidth()) / 2, c.css("left", g));
            a("#zzConfirm_content").html(d.content);
            a("div", "#zzConfirm_btn").off("click").on("click", function () {
               k()
            });
            a("#zzConfirm_yes").html(d.lang[0]).on("click", function () {
               d.ok(e, c)
            });
            a("#zzConfirm_cancel").html(d.lang[1]).on("click", function () {
               d.cancel(e, c)
            });
            c.attr("data-selector", f).css("width", d.width);
            r(e, c);
            var l = !0;
            a(window).resize(function () {
               l && (setTimeout(function () {
                  r(e.filter(".zzConfirm_active"), c);
                  l = !0
               }, 100), l = !1)
            });
            d.clickOut && a(document).click(function (b) {
               a(b.target).closest(c).length || a(b.target).closest(h.join()).length || k(f)
            })
         }
      })
   }
})(jQuery);


1. Xóa bài viết không chuyển trang:


Code:
$(function () {
   $("a[href*='mode=delete']").zzConfirm({
      content: "Bạn muốn xóa bài viết này?",
      // dir: "left",
      ok: function (ele) {
         var b = ele.closest(".post");
         b.css("opacity", 0.3);
         $.post(ele[0].href, {
            confirm: 1
         }, function (a) {
            b.slideUp(function () {
               b.remove();
               $(".post").length || location.replace($(".nav[href^='/f']:last")[0].href)
            })
         });
      }
   });
});


2. Xác nhận trước khi thoát:


Code:
$(function () {
   $("#logout").zzConfirm({
      content: "Bạn thực sự muốn thoát?",
      // dir: "bottom",
      ok: function (ele) {
         location.replace(ele[0].href);
      }
   });
});


Chú ý: Nếu bong bóng bị lệch ra ngoài phạm vi diễn đàn bạn có thể chỉnh hướng cho nó bằng thông số dir (Xóa 2 gạch chéo phía trước).

Phiên bản áp dụng: phpBB2, phpBB3, punBB, Invision

Đăng kí hoặc đăng nhập để gửi trả lời

Bạn phải là thành viên của diễn đàn thì mới gửi được câu trả lời

Tạo một tài khoản

Bạn muốn tham gia diễn đàn của chúng tôi ? Hãy tạo một tài khoản nào !


Đăng kí

Đăng nhập vào diễn đàn

Bạn đã có tài khoản ? Còn chờ gì nữa mà không đăng nhập vào diễn đàn !


Đăng nhập

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google