Diễn đàn tổng hợp về Forumotion

DÀNH CHO KHÁCH
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để tham gia diễn đàn

[Chém gió] Đếm đến 50

Share
  Admin
  avatar
  Posts : 18
  Points : 105
  Thanked : 30

   on Fri Jul 15, 2016 9:12 am

  Okey , hôm nay giải trí ha ! Ai đếm đến 50 sẽ được cộng 50 điểm   

  Bắt đầu :
  1
  Dang123
  avatar
  Posts : 16
  Points : 2147483647
  Thanked : 36

   on Mon Jul 18, 2016 3:32 pm

  1
  one
  2
  two
  3
  three
  4
  four
  5
  five
  6
  six
  7
  seven
  8
  eight
  9
  nine
  10
  ten
  11
  eleven
  12
  twelve
  13
  thirteen
  14
  fourteen
  15
  fifteen
  16
  sixteen
  17
  seventeen
  18
  eighteen
  19
  nineteen
  20
  twenty
  21
  twenty-
  one
  22
  twenty-
  two
  23
  twenty-
  three
  24
  twenty-
  four
  25
  twenty-
  five
  26
  twenty-
  six
  27
  twenty-
  seven
  28
  twenty-
  eight
  29
  twenty-
  nine
  30
  thirty
  31
  thirty-
  one
  32
  thirty-
  two
  33
  thirty-
  three
  34
  thirty-
  four
  35
  thirty-
  five
  36
  thirty-
  six
  37
  thirty-
  seven
  38
  thirty-
  eight
  39
  thirty-
  nine
  40
  forty
  41
  forty-
  one
  42
  forty-
  two
  43
  forty-
  three
  44
  forty-
  four
  45
  forty-
  five
  46
  forty-
  six
  47
  forty-
  seven
  48
  forty-
  eight
  49
  forty-
  nine
  50
  fifty
  51
  fifty-
  one
  52
  fifty-
  two
  53
  fifty-
  three
  54
  fifty-
  four
  55
  fifty-
  five
  56
  fifty-
  six
  57
  fifty-
  seven
  58
  fifty-
  eight
  59
  fifty-
  nine
  60
  sixty
  61
  sixty-
  one
  62
  sixty-
  two
  63
  sixty-
  three
  64
  sixty-
  four
  65
  sixty-
  five
  66
  sixty-
  six
  67
  sixty-
  seven
  68
  sixty-
  eight
  69
  sixty-
  nine
  70
  seventy
  71
  seventy-
  one
  72
  seventy-
  two
  73
  seventy-
  three
  74
  seventy-
  four
  75
  seventy-
  five
  76
  seventy-
  six
  77
  seventy-
  seven
  78
  seventy-
  eight
  79
  seventy-
  nine
  80
  eighty
  81
  eighty-
  one
  82
  eighty-
  two
  83
  eighty-
  three
  84
  eighty-
  four
  85
  eighty-
  five
  86
  eighty-
  six
  87
  eighty-
  seven
  88
  eighty-
  eight
  89
  eighty-
  nine
  90
  ninety
  91
  ninety-
  one
  92
  ninety-
  two
  93
  ninety-
  three
  94
  ninety-
  four
  95
  ninety-
  five
  96
  ninety-
  six
  97
  ninety-
  seven
  98
  ninety-
  eight
  99
  ninety-
  nine
  100
  one hundred
  Dang123
  avatar
  Posts : 16
  Points : 2147483647
  Thanked : 36

   on Mon Jul 18, 2016 3:35 pm

  Cho thêm tiếng anh, cộng 50 điểm cho mk nào!!!
  Admin
  avatar
  Posts : 18
  Points : 105
  Thanked : 30

   on Mon Jul 18, 2016 7:45 pm

  Bái phục ! Quỳ lạy ! và Van xin
  Dang123
  avatar
  Posts : 16
  Points : 2147483647
  Thanked : 36

   on Tue Jul 19, 2016 11:36 am

  @Admin đã viết:Bái phục ! Quỳ lạy ! và Van xin
  Ha ha ha, chỉ số nghịch ngu và dại của mk là rất rất rất cao!!!
  Sponsored content

   


  Đăng kí hoặc đăng nhập để gửi trả lời

  Bạn phải là thành viên của diễn đàn thì mới gửi được câu trả lời

  Tạo một tài khoản

  Bạn muốn tham gia diễn đàn của chúng tôi ? Hãy tạo một tài khoản nào !


  Đăng kí

  Đăng nhập vào diễn đàn

  Bạn đã có tài khoản ? Còn chờ gì nữa mà không đăng nhập vào diễn đàn !


  Đăng nhập

 • Bình luận Facebook
 • Bình luận Google